Hyra lokalen

 

 

Priser 2023:

 

Vardagar                     1000:-
Lördag eller söndag    1300:-
Helg (två dagar i rad)  2000:-

 

Föreningsmöten, - pris efter överenskommelse

 

För att bokningen skall gälla, skall hyran vara betald senast 1 vecka före hyrestillfället

 

Inbetalning

ONSALA RUSTHÅLL

Postgiro 482833-1

 

Ordningsregler

- Åldersgräns för ansvarig hyresgäst skall vara 25 år fyllda
- Ansvarig hyresgäst skall vara närvarande i lokalen under den tid lokalen hyrs
- I lokalen får vistas maximalt 50 personer
- Hyresgästen skall veta sina skyldigheter avseende brandsäkerheten*
- Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen.
- De gemensamma utrymmena skall efter varje användningstillfälle städas.
- Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, såvida han inte kan visa,
  att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan
- Sophantering ombesörjs av hyresgästen
- Tystnad skall iakttagas efter kl 22.00, dörrar och fönster skall hållas stängda.

 

*Skyldighet för ansvarig hyresgäst avseende brandsäkerhet:

Ansvarig hyresgäst skall informera sig och övriga gäster om följande:
- var utrymningsvägarna finns
- var släckutrustning finns
- att totalt rökförbud råder
- att uppställning av privata fordon inte får hindra räddningstjänsten att nå lokalen
- att dörrar till trapphus är stängda
- att entrér är fria från lösa föremål som kan hindra vid utrymning (sopsäckar, bänkar, bord, lösa stolar o dyl)

Vid utlöst brandlarm skall samtliga personer alltid och omedelbart lämna byggnaden.

Vid utlöst brand skall ansvarig hyresgäst:
- alltid ringa 112 och informera räddningstjänsten vad som inträffat

 

Vid övernattning gäller även att hyresgästen anmäler detta på särskild blankett till Räddningstjänsten i Göteborg.

 


 

 

    

 

 

 

 

 

info@onsalarusthall.se

 

 

 

 

Ledets gamla skola,

sedd från Vässingsövägen

Onsala Rusthåll