Onsalas egen bygdegård

 

 

Ända sedan 1872 har det röda huset på Vässingsövägen varit känd bland innevånare på Onsalahalvön.

Först som skola för Onsalas alla barn, som då rymdes i ett klassrum med bara en fröken. Senare som Lottornas och Hemvärnets lokal och numera som föreningslokal för Onsala Sjöscouter och Kungsbacka Radioamatörer.

 

Lokalen kan hyras på kvällar och helger av envar och är en uppskattad lokal för bland annat väg-, villa- och båtföreningar, barnkalas, festligheter och till och med bröllop.

 

Föreningen som äger och förvaltar "gården" (som vi brukligt kallar den) heter Onsala Rusthåll och har sitt namn ursprungligen från den forna indelningen av gårdar, som  tillhandahölls av landsbygden till försvarsmakten.

 

 

    

 

 

 

 

 

info@onsalarusthall.se

 

 

 

 

Ledets gamla skola,

sedd från Vässingsövägen

Onsala Rusthåll